Szkoła Mistrzostwa Sportowego

07.09.2022 | Wyświetleń: 256

Opłata za czesne oraz wykaz podręczników do klasy I SMS

CZESNE
650 zł płatne do 10-ego dnia każdego miesiąca na konto MMKS Podhale Nowy Targ:
Nr konta: 56 88120005 0000 0000 0101 0007 (Bank Spółdzielczy w Nowym Targu) 
Dane odbiorcy:  Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy Podhale Nowy Targ ul. Parkowa 14 ​34-400 Nowy Targ.

Poniżej wykaz podręczników do klasy I SMS. 

Powrót